Borssele 1 en 2

​Het Ministerie van Economische Zaken heeft op 5 juli 2016 DONG Energy aangewezen als de winnaar van de tender voor de windparken op zee Borssele 1 en 2. DONG Energy zal de parken de komende vier jaar bouwen.

 

Borssele 1 en 2 krijgen een capaciteit van 2 x 350 MW. De circa 100 windmolens leveren een hoeveelheid duurzame energie die gelijk staat aan het jaarlijkse stroomverbruik van één miljoen Nederlandse huishoudens. De windparken worden 22 kilometer van de kust van de provincie Zeeland gebouwd. Borssele 1 en 2 beslaan samen 128,3 km2.

 

Er wordt door de (nationale) overheid voor vijftien jaar subsidie verstrekt aan DONG Energy voor het leveren van windenergie. Het subsidiebedrag is niet aan een inflatiecorrectie onderhevig. Netwerkoperator TenneT is eigenaar van en verantwoordelijk voor de constructie van de substations en de exportkabel.

 

De windparken Borssele 1 en 2 zijn een mijlpaal voor duurzame energietransitie. De tender was de eerste in een reeks van aanbestedingen voor windparken op zee. Nederland wil de komende jaren het percentage duurzame energie fors verhogen, naar 14 procent in 2020 en 16 procent in 2023. Windenergie op zee speelt daarbij een belangrijke rol. DONG Energy levert met de windparken Borssele 1 en 2 graag een bijdrage aan het realiseren van deze doelen. Daarbij zet DONG inmiddels ruim twintig jaar ervaring op het gebied van windenergie op zee in.