DONG Energy Internationaal

​DONG Energy is een energiebedrijf dat zich voornamelijk richt op duurzame energie. Het grootste deel van onze activiteiten vindt plaats in Noordwest-Europa. DONG Energy is toonaangevend op het gebied van windenergie op zee & bio-energie.

 

Samenvoeging van energiebedrijven

DONG Energy is ontstaan in 2006 na de samenvoeging van zes Deense energiebedrijven: DONG, Elsam, Energie E2, Nesa, Københavns Energi en Frederiksberg Forsyning.

 

Activiteiten

DONG Energy is internationaal actief op vier terreinen: windenergie op zee; bio-energie en elektriciteitsproductie; distributie en klantenoplossingen; en olie en gas.

 

 

Een leidende rol in de transformatie naar een energiesysteem voor de toekomst

De manier waarop energie wordt geproduceerd verandert snel. DONG heeft zich sinds het ontstaan in 2006 gericht op duurzame energie en is daardoor wereldleider op dit terrein geworden. We zijn de nummer één op het gebied van windenergie op zee. In Europa dragen we bij aan het verminderen van de CO2 uitstoot. We creëren nieuwe duurzame energievoorzieningen en tegelijkertijd zetten we ook bestaande kolen- en gascentrales om naar duurzame biomassacentrales.

 

Voor meer info zie dongenergy.com