REnescience

​REnescience levert een nieuwe duurzame technologie om ongescheiden huishoudelijk afval om te zetten in waardevolle producten. REnescience zet meer dan 90 procent van het afbreekbare deel van afval om in biovloeistof. Daarmee wordt groen gas, elektriciteit of brandstof gecreëerd. REnescience is duurzamer dan andere afvalscheidingscentrales en levert naast de biovloeistoffen ook recyclebare materialen als plastic, metaal en gravel. DONG Energy verkent op dit moment de mogelijkheden om samen met Cure Afvalbeheer in Eindhoven Cure REnescience te ontwikkelen.

 

Wat is REnescience?

REnescience is een door DONG Energy ontwikkelde technologie. REnescience in het kort:

 • Afvalscheiding met innovatieve moderne technologie;
 • REnescience creëert meer waarde uit afval, door het om te zetten in biovloeistof en recyclebare materialen;
 • REnescience is concurrerend vergeleken met andere afvalverwerkingsmethoden.

De baanbrekende REnescience technologie is ontwikkeld door DONG Energy en sinds 2009 getest in een demonstratie-installatie in Kopenhagen. Op dit moment wordt een REnescience fabriek gebouwd in het Britse Northwich (omgeving Manchester). De verwachting is dat de fabriek begin 2017 operationeel is.

REnescience is gebaseerd op het scheiden van de organische fractie van de vaste fractie door middel van een behandeling met enzymen. Dit proces kan het best vergeleken worden met de werking van een wasmachine, maar dan in veel grotere vorm. De organische fractie wordt omgezet in een hoogcalorische zogenaamde biovloeistof. Uit de schoongemaakte vaste fractie worden waardevolle grondstoffen -onder andere plastics en metalen- gewonnen. 

REnescience scheidt het afval in verschillende fracties:

 • een zogenaamde biovloeistof met een hoog methaanpotentieel die uitermate geschikt is voor productie van biogas (maar die in de toekomst ook geschikt zal zijn voor andere toepassingen zoals bioplastics). Het biogas wordt opgewerkt tot groengas;
 • ferro en non-ferro metalen voor recycling;
 • plastics voor recycling;
 • gravels, dat geschikt is als bouwmateriaal;
 • digistaat voor biogranulaat (alternatieve brandstof);
 • gedestilleerd water;
 • brine fractie (NPK/N-meststof/brine);
 • RDF/SRF.

 

 

Process infographic

 

 

 

Kijk voor meer informatie over Renescience op www.renescience.com