Gate

​Op de Maasvlakte in Rotterdam is Gate, de eerste Nederlandse importterminal voor vloeibaar aardgas (LNG) gebouwd. DONG Energy is één van de grote klanten. De Gate terminal heeft een doorzetcapaciteit van 12 miljard m3 (bcm) per jaar en bestaat uit drie opslagtanks, twee aanlegsteigers en een omgeving waar LNG weer gasvormig wordt gemaakt.  De jaarlijkse capaciteit kan in de toekomst uitgebreid worden naar 16 bcm. De terminal past binnen het Nederlandse en Europese energiebeleid, dat strategische diversificatie van de aanvoer van LNG, duurzaamheid, veiligheid en milieuvriendelijkheid als belangrijke uitgangspunten hanteert. 

 

NV Nederlandse Gasunie (Gasunie) en Koninklijke Vopak NV (Vopak) zijn de initiatiefnemers en partners in Gate terminal. Met vijf grote Europese energiebedrijven (DONG Energy, EconGas, GmbH, Eneco, E.ON Ruhrgas en Shell) als klant heeft Gate terminal lange termijn doorvoercontracten afgesloten. 

 

Kijk voor meer informatie hier