DONG Energy test nieuwe generatie windturbines in het Verenigd Koninkrijk

DONG Energy heeft toestemming gekregen van de autoriteiten in het Verenigd Koninkrijk om twee nieuwe generatie offshore windturbines te testen op de Gunfleet Sands site in zuidoost-Engeland. Het is de eerste keer dat de Siemens 6 Megawatt windturbines van het DONG Energy demonstratieproject offshore worden getest. Het project vormt een belangrijk onderdeel van de ambitie van DONG Energy op verdere industrialisatie van de offshore windindustrie om de kosten terug te dringen.

Concurrerend

Het Gunfleet Sands 3 demonstratieproject is een belangrijke stap in de inspanningen om de kosten van energie te verminderen. De zogenoemde ronde 3 projecten in het Verenigd Koninkrijk liggen in diepere wateren. Deze windparken zullen een veel grotere energiecapaciteit leveren dan de bestaande windparken. De technologie van turbines verbetert en daarmee neemt de capaciteit toe. Dit demonstratieproject is in lijn met de ambities van DONG Energy om te sturen op verdere industrialisatie van offshore windenergie zodat deze nog beter kan concurreren met andere energievormen.

Ambitie

Morten Buchgreitz, plaatsvervangend CEO van DONG Energy Wind Power: ‘We zijn blij dat we als eerste bedrijf deze nieuwe Siemens machine mogen testen. DONG Energy is gericht op het concurrerend maken van windenergie op zee. Hiermee willen wij aantonen dat deze grote turbines ons helpen om dat doel te bereiken.’ De bouw van de turbines start in mei. DONG Energy verwacht dat de nieuwe turbines in november van dit jaar worden opgeleverd. DONG Energy test de turbines op prestaties, betrouwbaarheid en functionaliteit. Daarnaast wordt ook een prototype van de 6 MW getest in een onshore testcentrum op Hovsore in Denemarken. Het Gunfleet Sands 3 demonstratieproject bevindt zich op 8,5 km ten zuidoosten van Clacton on Sea.

| Meer